Naputak za postavu parketa

Parket je izrađen od prirodnog materijala – drveta te je stoga prirodno sklon deformacijama ako su klimatski uvjeti nekontrolirani te promjeni boje zbog utjecaja svjetlosti. Zato treba posebno paziti na temperaturu i relativnu vlagu zraka u svim fazama postave i održavanja parketa.

 

- Pakete parketa se preporuča skladištiti u zatvorenom suhom prostoru sa mikroklimatskim uvjetima temperature 18 - 20°C i relativne vlage zraka 50 – 65%.

- Vlaga parketa treba iznositi između 7 i 11% u odnosu na apsolutno suho drvo.

- Paketi parketa ne smiju biti direktno izloženi djelovanju sunca i ostalih atmosferilija, ne smiju biti postavljeni direktno na cementni pod te se ne preporučuje otvaranje paketa sve do neposredno prije polaganja.

- Podloga (estrih)na kojI se postavlja parket mora biti suha, ravna – ne previše glatka, čvrsta, čista i bez pukotina.

- Prije postave parketa treba osigurati da je temperatura prostorije između 15 - 20°C, relativna vlaga zraka 50 – 65%, a vlaga podloge manja od 2%.

- Estrih mora biti odvojen od zida stiroporom debljine 1 cm kako bi se spriječio prijelaz vlage iz zidova u estrih.

- Nakon završenog polaganja parketa, a prije površinske obrade potrebno je ostaviti parket da odstoji 5 – 18 dana (ovisno o vrsti i kvaliteti ljepila) kako bi se parket mogao prilagoditi okolini, a tek tada pristupiti završnoj obradi, brušenju, zapunjavanju fuga i lakiranju.

- Potrebno je izbjegavati završno lakiranje po kiši, magli i niskim temperaturama.