Pakiranje masivnog parketa

m2 u paleti (21 mm)

Br.paketa
Br.letvica Dimenzija mm 90 72 54 48 54 60 54 48 84 72
200 250 300 360 420 450 500 500 600 600 700 800 900 1000 1000
80 40 57,60 57,60 69,12 62,21                      
70 50 63,00 63,00 75,60 68,04                      
60 60   64,80 77,76 69,98 81,65                    
30 60               54,00 64,80 58,32          
30 60             48,60                
50 70   63,00 75,60 68,04 79,38                    
30 70             56,70     68,04          
25 70               52,50 63,00   58,80        
20 70                     47,04        
20 80               48,00 57,60            
10 80                       53,76   67,20  
40 90           77,76                  
20 90               54,00 64,80   60,48        
10 90                       60,48 68,04   64,80

m2 u paketu (21 mm)

Br.letvica Dimenzija mm 200 250 300 360 420 450 500 600 700 800 900 1000
80 35 0,560 0,700 0,840 1,008                
80 40 0,640 0,800 0,960 1,152                
70 50 0,700 0,875 1,050 1,260                
60 60   0,900 1,080 1,296 1,512              
30 60             0,900 1,080        
50 70   0,875 1,050 1,260 1,470              
30 70             1,050 1,260        
25 70             0,875 1,050 1,225      
20 70                 0,980      
20 80             0,800 0,960        
10 80                   0,640   0,800
40 90           1,620            
20 90             0,900 1,080 1,260      
10 90                   0,720 0,810 0,900

m2 u paleti (14 mm)

Br.paketa
Br.letvica Dimenzija mm 108 81 72 90 81 72 126 108
250 300 360 420 500 450 500 600 600 700 800 900 1000
60 60 97,20 116,64 104,98 122,47                  
50 70 94,50 113,40 102,06 119,07                  
30 60         72,90       87,48        
20 70                   70,56      
30 70         85,05       102,06        
25 70                 85,05 88,20      
20 80             72,00 86,40          
15 80                     80,64   86,40
20 90           116,64 81,00 97,20   90,72      
15 90                     90,72 102,06 97,20

m2 u paketu (14 mm)

Br.letvica Dimenzija mm 250 300 360 420 450 500 600 700 800 900 1000
60 60 0,900 1,080 1,296 1,512              
50 70 0,875 1,050 1,260 1,470              
30 60           0,900 1,080        
30 70           1,050 1,260        
20 70               0,980      
25 70             1,050 1,225      
20 80           0,800 0,960        
10 80                 0,640   0,800
40 90         1,620            
20 90           0,900 1,080 1,260      
10 90                 0,720 0,810 0,900

Opis pakiranja lamel parketa nalazi se u Tehničkim karakteristikama lamel parketa.